Huusregels

Onderstaand de huusregels voor de Kole Kermse 2018… en volgende edities!

1

Het is voor jongeren onder de 18 jaar verboden alcohol te kopen of te gebruiken. Bij twijfel over leeftijd wordt er gevraagd naar legitimatie. Bij overtreding worden eventuele boetes verhaald op de overtreder.

2

Jongeren van 18 t/m 21 jaar zijn verplicht om een polsbandje te dragen bij de aankoop van alcoholhoudende dranken aan de bars op het evenemententerrein. Polsbandjes worden Bij de entree verstrekt op vertoon van een geldige legitimatie.

3

Het is in de tenten niet toegestaan om te roken. Bij overtreding worden eventuele boetes verhaald op de overtreder.

4

Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar het evenemententerrein: dranken, drugs, glaswerk, blik, plastic flessen, slag – en/of stootwapens, op wapens gelijkende of aanstootgevende voorwerpen.

5

Op het evenemententerrein is de Nederlandse wetgeving omtrent het gebruik van, en de handel in drugs van toepassing.

6

Het is niet toegestaan om nooduitgangen als normale in- en uitgangen te gebruiken.

7

Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van de evenementen is geheel voor eigen risico van de bezoeker.

8

De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade of enigerlei letsel ontstaan aan de bezoeker en/of goederen van de bezoeker. Diefstal en vermissing vallen ook hieronder.

9

Parkeren op onze parkeerplaats is op eigen risico. Dit geldt zowel voor fiets- en bromfietsen, auto’s en motoren.

10

In alle gevallen, waarin deze huisregels niet voorzien, zal de organisatie cq. beveiligingsorganisatie maatregelen nemen ten gunste van het evenement.